Viden, udvikling og samvær
2300 AmagerVælg område

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser
 • Tilmelding
 • Betaling
 • Fortrydelse og afmelding
 • Levering
 • Henvendelse


Tilmelding

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:

 • telefonisk eller personlig kontakt til AOF Frederiksberg-København
 • on-linetilmelding via hjemmesiden

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse på, at du er tilmeldt holdet. Hvis du ikke modtager en bekræftelse, beder vi dig ringe til os for at få afklaret eventuelle misforståelser.

Tilmelding senere end 14 dage før hold/arrangementstart er bindende. Se afmeldingsregler i nedenstående.

Betaling

Betaling kan foregå ved:

 • personligt fremmøde på AOF Frederiksberg-København, Dr. Abildgaards Alle 2, 1955 Frederiksberg C
 • betaling af fremsendt indbetalingskort, via netbank, bank eller posthus
 • Homebank / Netbank i forbindelse med tilmelding. Betalings-id oplyst ved tilmelding skal angives,
 • on-line betaling med Dankort/VisaDankort.

 

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kurser og foredrag kan foregå frem til 14 dage før startdato. For deltagelse i ekskursioner og teaterture, hvor vi træffer bindende aftaler med eksterne leverandører, kan der ikke ske tilbagebetaling.
Ved rettidig afmelding tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 100 kr. i administrationsgebyr.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Levering

Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat.
Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser.
Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres.
Ved aflysning fra AOF Frederiksberg-Københavns side tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til AOF Frederiksberg-København, Dr. Abildgaards Alle 2, 1955 Frederiksberg C, tlf.: 3816 0336. 

Denne hjemmeside drives af:

AOF Frederiksberg-København
Dr. Abildgaards Alle 2
1955 Frederiksberg C

https://frb-kbh.aof.dk

SE-nr. 26551323